Iedereen hoopt op een leven vol plezier en zo weinig mogelijk problemen.
Maar van tijd tot tijd bevinden we ons in situaties waarmee we worstelen. Iedereen ervaart weleens narigheid, frustratie’s, teleurstellingen,  verlies of afwijzing.

De directe ervaring van dit soort negatieve ervaringen noemen we pijn.
En hoezeer we dat soms ook zouden willen, het is nu eenmaal zo dat we niet op iedere situatie of omstandigheid invloed hebben. Pijn is een onderdeel van ieder mensenleven maar er is een verschil tussen pijn en lijden…

Pijn is, hoe naar en moeilijk het soms ook is, onvermijdelijk in het leven.
Maar ‘lijden’ hoeft niet automatisch een gevolg van die pijn(lijke gebeurtenis) te zijn.

In deze gratis minicursus reik ik je graag een aantal effectieve en simpele opdrachten aan waarmee ik je wil uitnodigen op een andere manier te denken, kijken en om te gaan met lastige situatie’s/problemen.

Werkboek minicursus: Van ruis naar rust