Laatste update: november 2018.

Ik, Iris Jager van Iris Jager Coaching vindt privacy net zo belangrijk als jij.
Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen.

Iris Jager Coaching, gevestigd aan Ulekamp 98, 8501 NT te JOURE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Er zijn namelijk situaties waarin jouw gegevens door mij (Iris Jager van Iris Jager Coaching) gevraagd en bewaard worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Contactgegevens Iris Jager Coaching:

Iris Jager Coaching
Postadres: Ulekamp 98
8501 NT  JOURE
Contact via info@irisjager.nl

KvKnummer: 66655536
BTWnummer: NL215179535B01

Persoonsgegevens die ik verwerk: 
Iris Jager Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – E-mailadres – Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Iris Jager Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van jouw betaling(en),
* Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten indien je hiervan op de hoogte gehouden wenst te worden.

Iris Jager Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik bijvoorbeeld nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Iris Jager Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Iris Jager Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Om jouw privacy te waarborgen, werk ik in de beveiligde omgeving van Pluform. 
Meer lezen over hoe Pluform omgaat met privacy en beveiliging kun je hier: https://secure.pluform.com/nl/avg-documentatie

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Iris Jager Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
*Papieren en/of digitale facturen met persoonsgegevens (zoals NAWgegevens) bewaar ik 7 jaar
* Omdat het wettelijk verplicht is bewaar ik het coachingstraject 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Iris Jager Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals mijn belastingaangifte).
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Iris Jager Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Iris Jager Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Iris Jager Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@irisjager.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, heb ik een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Iris Jager Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig: 
Iris Jager Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@irisjager.nl

Wijzigingen in de privacy verklaring:
Eventuele wijzigingen van mijn website kan leiden tot wijzigingen in deze Privacy verklaring. Daarom raadt ik je aan om deze privacy verklaring regelmatig nog eens te lezen. 

Heb je nog vragen over deze privacy verklaring?
Ik hou deze Privacy verklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@irisjager.nl en zet “privacy verklaring” in de onderwerpregel van je email.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het opslaan van jouw gegevens door mij, neem dan gerust contact met me op!

Iris Jager Coaching
Ulekamp 98
8501 NT JOURE
info@irisjager.nl